Janek Simon
Biochemiczna analiza wody święconej

2005
woda, fiolka, wyniki analizy labolatoryjnej, ed. 3

Woda święcona zebrana przez artystę w różnych kościołach w Krakowie została oddana do laboratorium i poddana analizie. Wyniki zostały przedstawione razem z próbką wody.