galeria jest nie­czynna w dniach 6 – 22 sierp­nia 2022Obraz reprodukowany na zaproszeniu na wystawę indywidualną artysty w war­szaw­skiej Zachęcie (2015), zapowiadający przejście od wielowar­stwowych i wielowątkowych kom­pozycji do znacz­nie bar­dziej uprosz­czonych obrazów opar­tych na jednym, wypracowanym i powtarzal­nym geście.


Przemek Matecki
Bez tytułu

2014
akryl i olej na płótnie, 130 x 110 cm