Michał Budny
Bez tytułu

2015
drewno klejone i opalane, 300 x 415 x 147 cm