Bandari String Fingerling

Codzienna pielęgnacja włosów to akt związany z cywilizacyj­nym zwal­czaniem nie­zdyscyplinowania ciała. Właśnie do tego typu rytuałów codzienności odnosi się seria „Mirrors for Princes”. Na prze­strzeni wieków pielęgnacja uległa stop­niowej profanacji. Niegdyś uznawany za święty, rytualny akt – dziś staje się raczej zwykłą, kosmetyczną procedurą, a w naj­lep­szym razie plemien­nym, lub konstytuującym gen­derowy status aktem. Ban­dari String Fin­ger­ling nawiązuje do skubania, wyrywania owłosienia z twarzy, związanego bezpośrednio z kul­turowym rytuałem płci – dopusz­czal­nym dla mężczyzn, lecz nieak­cep­towal­nym u kobiet – jako akt kary.
Slavs and Tatars
Bandari String Fingerling

2014
drewno dębowe, metal, drut, 30 x 20 x 10 cm