Azbuka Strikes Back

Niektóre dźwięki mają swoje domy. Inne nie. Często wyobrażamy sobie dźwięki jako natural­nie mieszczące się w literach alfabetu. Ale czasami kształty nadane dźwiękom mogą bar­dziej przypominać więzienie niż miej­sce do zamiesz­kania. Między 1927 a 1991 rokiem języki 25 milionów ludzi w imperium sowiec­kim zmieniały alfabet raz, dwa razy, a czasem nawet trzy razy. To historia uciekinierów w poszukiwaniu schronienia…

 

Litery na dywanie reprezentują różne litery cyrylicy lub formy graficzne narzucone przez Sowietów ludnościom niemówiącym po rosyjsku.


Slavs and Tatars
Azbuka Strikes Back

2023

przędza wełniana

196 × 264 cm