Realizacja, w której KwieKulik próbowali połączyć wykonywanie chałtury z tworzeniem własnej pracy artystycz­nej. Wykuwając na płycie z piaskowca napis upamiętniający bohaterską śmierć członków załogi AK Kinga z rąk hitlerowców, jednocześnie wykonywali dokumen­towane Działania materiałowo-przestrzenne z Dobromierzem, z Niewiadomą X, z kolejno pojawiającymi się na płycie literami i wyrazami. Kamienna płyta (razem z napisem) uzyskała dwa znaczenia: płyty pamiątkowej oraz rekwizytu, elementu użytego do twórczości. Wydarzeniu towarzyszył ręcznie zrobiony przez KwieKulik unikalny katalog zatytułowany Kucie i Działanie, zarabianie i tworzenie, czyli wilk syty i owca cała.

 

Opis za: Łukasz Ron­duda, Georg Schol­l­hamer (red.), KwieKulik, wyd. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w War­szawie, 2013, str. 171Działania na płycie AK Kinga

1974, projekcja slajdów, 40 slajdów, ed. 3 + 2 A.P.