Opowieści afrykańskie według Szekspira

Libera nawiązuje do historii fotografii, antropologii i kolonializmu, aby stworzyć obraz fotograficzny z przyszłości, sugestywny por­tret „dzikich” Europejczyków. 

Praca zrealizowana pier­wot­nie jako plakat do przed­stawienia teatral­nego Krzysz­tofa War­likow­skiego pod tym samym tytułem, na zamówienie Nowego Teatru w Warszawie


Zbigniew Libera
Opowieści afrykańskie według Szekspira

2011
fotografia, tusz pigmentowy na papierze bawełnianym, dibond, 100 x 84 cm, ed. of 3 + 2 A.P.