ONLINE:

 

– Marcin Maciejow­ski, by Ewa Gorządek, cul​ture.pl

– MARCIN MACIEJOW­SKI, by Max Henry, Flash Art  257 Novem­ber – Decem­ber 07, flashar​ton​line.com

 

KATALOGI I FOL­DERY WYSTAW INDYWIDUALNYCH:

 

– Marcin Maciejow­ski. Lovis Corinth Preis 2010, Kun­st­forum Ost­deut­sche Galeria Regens­burg, Regens­burg 2010
– Marcin Maciejow­ski. I Wanna Talk to You, Galerie Mayer Keiner, Vienna, 2007
– Marcin Maciejow­ski. Dziupla/Schlupfloch/Stash, Arsenał Gal­lery, Bialystok, 2004 (polish, english, german)
– Marcin Maciejow­ski, Zachowujmy się nor­mal­nie. Let’s behave nor­mally, PGS State Gal­lery of Art in Sopot. Mayer Keiner Gal­lery, Sopot, 2003 (polish, english, german)
– Marcin Maciejow­ski, Tu żyję i jest mi dobrze, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Polnisches Institut Berlin, Warsaw, 2003
– Marcin Maciejow­ski. Polska, Zderzak Gal­lery, Cracow, 2001

 

KATALOGI I FOL­DERY WYSTAW ZBIOROWYCH:

 

– The Making of Art, ed. by Mar­tina Win­hart, Max Hol­lein, Schirn Kun­sthalle Frank­furt 2009, p. 166-167.
– Raster. L’artista nella rinunicia 2. Trans­fert Gal­lerie Polac­che a Roma 3, Istituto Polacco di Roma, Warsaw, 2008 (italian)
– Nowe ten­den­cje w malar­stwie pol­skim / New ten­den­cies in polish pain­ting, Miej­ska Gal­lery BWA, Byd­goszcz, 2006, pp. 60-63 (polish, english)
– Malar­stwo pol­skie XXI wieku / Polish Pain­ting of the 21st Cen­tury, Zachęta The National Gal­lery of Art, Warsaw, 2006 (polish, english)
– W Polsce czyli gdzie? / In Poland that is where?, Ujaz­dow­ski Castle Center for Con­temoprary Art, Warsaw, 2006 (polish, english)
– Nach Schiele, Galerie Augar­ten, Tobias G. Natter, Thomas Trum­mer (Eds.), Cologne, 2006
– Polski Tango, Eine Reise durch Deutsch­land und Polen, Adam Sobczyński, Berlin, 2006
– vom bild // zum bild. Metamor­phose, Museum der Moderne, Sal­zburg, Agnes Husslein-​Arco (Ed.), Sal­zburg, 2006
– Kolek­cja, Małopolska Fun­dation for Con­tem­porary Art, Nowy Sącz, 2006
– Zuruck zur Figur, Malerei der Gegen­wart, Christiane Lange Florian Mat­zner (eds.), Munich, 2006
– Yes, Yes, Yes, Yes, Lever­kusen Museum Mors­broich, Dif­ferenz und Wieder­holung in Bil­dern der Sam­m­lung Olbricht, Lever­kusen, 2005/06 (german)
– Za czer­wonym horyzon­tem / Beyond the red horizon, Ujaz­dow­ski Castle Center for Con­temoprary Art, Warsaw, 2005 (polish, english)
– Violetta Saj­kiewicz, Nowy wspaniały pop, „Dekada literacka” no. 5 (213)/2005, p. 4-18.
– EVN-​Sammlung, 95-05, Cologne, 2005
– Most Wanted, The Olbricht Col­lec­tion, Some recent Acquisitions, Cologne, 2005
– Przestrzeń Sztuki: obrazy-słowa-komentarze, Academy of Fine Arts, Katowice, 2005
– Poland Overview, Prague Bien­nale 2, Milan, 2005
– Das Prin­zip Super­star, von Warhol bis Madonna, Kun­sthalle Wien / BA-​CA Kun­st­forum, Vienna, 2005
– Monde Paral­lele, Lille 7-9.05.2004, młoda sztuka / czujni / art jeune / con­cer­nes, Bun­kier Sztuki Gal­lery, Cracow, 2004
– Distan­ces, Galerie le Plateau, Frac Ile-de-France, Paris, 2004
– Art in der Interzone, Jan Sowa, In Praesens, Budapest, 2004
– Yugoslav Bien­nale of Young Artists, Vrsac / Beograd, 2004
– Pod flagą biało-czerwoną / Under the Red and White Flag, Zachęta The National Gal­lery of Art, Warsaw, 2004 (polish, english)
– Far West Near East, Forum fur Kunst und Architek­tur, Essen, 2004
– Gelegen­heit und Reue, Grazer Kun­stverein, Graz, 2004
– Statement, Art Basel 35, Basel, 2004 (english, german)
– Tu żyją i tu jest im dobrze / Hier leben sie und hier geht es ihnen gut, Zachęta The National Gal­lery of Art, Warsaw, 2003 (polish, english)
– Traurig, Schon / Smutne, Ładne, Galeria PGS, Sopot; Galerie Mayer Kainer, Vienna, 2003 (polish, german)
– Sztuka w mieście, Zewnętrzna Galeria ams 1998-2002, Toruń, 2003
– Dekada, Laureaci Pasz­portów Polityki 1993-2003, Warsaw, 2003
– Super­mar­ket Sztuki III, Ludzie i przed­mioty, Galeria DAP, Warsaw, 2002
– Dobrze, In Ord­nung, Kun­st­buro, Vienna, 2002
– Relaks, Arsenał Gal­lery, Białystok, 2001
– Grupa Ładnie, Pierw­szy piątek miesiąca, Man­hat­tan Gal­lery, Łódź, 2001
Trafik.​Kunst.​young.​free.art / Cracow 2000, Polish Institute, Vienna, 2000
– Galeria Zderzak: 100% malar­stwa, Arsenal Miej­ska Gal­lery, Poznań, 2000
– Grupa Ładnie at D’Arcy, D’Arcy, Warsaw, 2000

 

RECEN­ZJE, ARTYKUŁY:

 

– Katarzyna Jagodzińska, Komen­tator medial­nej rzeczywistości, „Arteon”, nr 5(121) maj 2010, pp.6-9.
– Krzysz­tof Kościuczuk, Jak jest?, „Art & Business”, 05.2010, pp. 22-26.
– Piotr Kosiew­ski, Nie tylko słynnie i ładnie, „Tygodnik powszechny” no. 15 (3118), 12.04.2009, p. 49.
– Łukasz Białkowski, Dominik Kuryłek, Ewa Małgorzata Tatar, Beata Seweryn, Mag­dalena Drągowska, Mag­dalena Ujma, Jerzy Hanusek, Krótka historia Grupy Ładnie, http://​www.​obieg.​pl/​w​y​d​a​r​z​e​n​i​e​/9952, 02.04.2009
– Stach Szabłowski, Grupa Ładnie, czyli nowy mit pol­skiej sztuki, „Dziennik. Magazyn” no. 253 (6/2008), 7-8.02.2009, pp. 14-15.
– Monika Małkowska, Kto będzie gwiazdą za 10 lat – ran­king subiek­tywny, „Rzeczpospolita” nr 11 (8216), 14.01.2009., pp. 18-19.
– Andrzej Szczer­ski, Why the PRL Now? Trans­lations of Memory in Con­tem­porary Polish Art, „Third Text”, Vol. 23, Issue 1, January, 2009, p. 85-96.
– Kama Poznańska, Sztuka dla konesera czy biz­nes­mena. Polski rynek sztuki, „Trendy” no. 1 (30)/2009, pp. 88-93.
– Anna Theiss, Ale ładnie, „Dziennik” – „Kultura”, 9.01.09, p. 36.
– Szymon Jad­czak, Ukradli obraz ze Zderzaka, „Gazeta Wybor­cza. Kraków”, 23.05.2008
– Piotr Stasiow­ski, Mal’ba ako proces neustaleho komen­tara, „Flash Art” CZ/SK, Decem­ber 2007 – May 2008, pp. 44 – 46
– Max Henry, Marcin Maciejow­ski. Pain­ting The Good, Love and Cul­ture, “Flash Art”, Novem­ber – Decem­ber 2007, pp. 92-94
– Andrzej Szczer­ski, in: New phenomena in polish art after 2000, Warsaw, 2007, p. 98 (polish, english)
– Jakub Banasiak, Tęsknota za intuicją, „Krytykant.pl”, 31.07.2007
– Patrycja Musiał, Marcin Maciejow­ski w krakow­skim Art­polu, Gazeta Wybor­cza. Kraków“, 24.07.2007
– “Pies” zaszczekał po krakow­sku, “Dzien­nik Polski”, DZ./nr 166, 18.07.2007
– EOP, Burza Maciejow­skiego, „Głos Wiel­kopol­ski”, 29.06.2007
– Grażyna Krzechowicz, Z Wied­nia, “Odra”, nr 5, 05.2007, pp. 147-148
– Łukasz Gazur, Ładnie maluj­cie, ładnie, „Gazeta Antykwaryczna. Sztuka.pl”, nr 2/2007, pp. 18-19
– Graźyna Krzechowcz, Polska Jesień w Wied­niu, „Art&Business”, nr 12/2006, p. 6
– Bożena Chlabicz, Armory Show 2006, „Art&Business”, nr 4/2006, pp. 72-73
– Agnieszka Kowal­ska, Ładnie w War­szawie, „Gazeta Wybrcza. Co jest grane“, 26.05-01.06.2006
– Stach Szabłowski, Malowane reportaże z Polski, “Dzien­nik. Kul­tura”, 09.06.2006
– Goschka Gawlik, Historia, erotyzm i zjawy, “Obieg”, 04.10.2006
– Agata Pyzik, W Polskę idziemy, „Fluid”, #64, 2006, p. 39
– Monika Małkowska, Na bez­rybiu. KRAKÓW, „Art&Business”, nr 11/2005, pp. 52-54
– Monika Żmijewska, Para Zechęty, „Gazeta Wybor­cza. Białystok”, 13-15.08.2005
– Piotr Sarzyński, Nowe drogi, „Polityka”, nr 32, 13.08.2005
– Mag­dalena Łukaszewicz, Anna Drew­ska, Na rynku malowane, „New­sweek Polska”, nr 31, 07.08.2005, pp. 85-91
– (AN) Podrożowanie w Zderzaku, „Dzien­nik Polski”, 06.08.2005
– Miroslaw Baran, Obrazy gryzą mury, „Gazeta Wybor­cza”, 01.08.2005
– Monika Małkowska, Widoki na głupotę, „Rzecz­pospolita”, 17.12.2004
– Monika Małkowska, Trudne odpowiedzi na głupie pytania, „Rzecz­pospolita”, 08.11.2004
– Horst Köhn, Innere Medizin und äussere Hal­ting, „Spike”, Oktober, 01/2004 , p. 84. [pic­ture on collectioner’s wall]
– ROTA, Prze­rojowa wystawa, „Gazeta Wybor­cza. Zielona Góra”, 08.10.2004
– (kid), Przekrój w galerii, „Gazeta Lubuska”, 07.10.2004
– Maria Korzeniowska-​Marciniak, Sztuka współczesna, czy dawna?, „Gazeta Antykwaryczna”, nr 10/2004, pp. 14-17
– Wal­demar Baraniew­ski, Dekada bez właściwości, „Odra” czer­wiec, rok XLIX/2004, p. 39-45.
– Monika Małkowska, Epitafium dla pamięci, „Rzecz­pospolita”, 02.06.2004
– Susanne Alt­mann, Tade­usz Rolke, Aufschwung mit Gegen­wind, „art. das kunstmagazin” Nr. 1, Januar 2004, p. 20-21.
– Michał Korzeniow­ski, Ładnie malowane, „Magazyn Młodych i Dynamicz­nych”, nr 3, 10.2003, pp. 78-80
– Mirosław Rataj­czak, Second hand, hand made, “Odra”, nr 9, 09.2003, pp. 87-88
– Katarzyna Gruszczyńska, Z medial­nych skrawków, “Glos Wybrzeża”, 21.08.2003
– Monika Małkowska, Prawda banal­nych ujeć, “Rzecz­pospolita. Kul­tura”, 04.08.2003
– Mirosław Baran, Żołnierze i malarze, “Gazeta Wybor­cza. Trójmiasto”, 02-03.08.2003
– Izabela Szulc, Ile szaleństwa?, “Gazeta Wybor­cza. Trójmiasto”, 25.07.2003
– BEZ, Komiks w Galerii Polony, „Gazeta Poznańska”, 17-18.05.2003
– Stach Szabłowski, Modni malarze. Zaangażowani czy wyrachwani?, “Zwierciadło”, maj 2003, p. 80
– Nicole Sheyerer, Marcin Maciejow­ski, transl. by A. Plath-​Moseley, „Frieze”, Issue 75, May 2003, p. 101-102.
– Olga Juskowiak, Młoda scena. Pokolenie 2000, „Gazeta Malarzy i Poetów”, 4/2003, pp. 17-20
– Jerzy L. Kacz­marek, Sztuka dla tłumow, „Gazeta Malarzy i Poetów”, 4/2003, p. 50
– Dominika Laprus, Sztuka na czasie, „Panorama”, nr 3/3, 19-26.01.2003
– TN, Nie­dresiara i Nie­kparz, „Przekrój”, nr 2, 12.01.2003
– Michal Tyliński, Oryginalni i odważni, „Trybuna”, 08.01.2003
– Agnieszka Rayzacher, Maciejow­ski. Chłopak z Polski, „Exit“, nr 1, 2003
– Agnieszka Kowal­ska, Nie do śmiechu, „Gazeta Wybor­cza“, 24-26.12.2002
– Dorota Jarecka, Malar­stwo szarego człowieka, „Gazeta Wybor­cza“, 18.12.2002
– Alek­san­dra Pielechaty, Powiedz­cie jak żyć?, „Trybuna”, 18.12.2002
– Piotr Sarzyński, Pasz­porty do kon­troli, „Polityka”, nr 50, 14.12.2002, pp. 58-61
– Agnieszka Czaj­kow­ska, To o nas, to dla nas, „Gazeta Wybor­cza. Wrocław”, 09.12.2002
– MAG, Kim bedziemy w przyszłości, „Gazeta Wybor­cza. Byd­goszcz”, 19.12.2002
– MOZ, Jak tu teraz żyć, „Gazeta Wybor­cza. Białystok”, 05.12.2002
– BEA, Tu żyją i tu jest im dobrze, „Życie War­szawy”, 21.11.2002
– Anna Sochocka, Tu jest im dobrze, „Życie. War­szawa”, 21.11.2002
– AKA, Samo Życie, „Gazeta Wybor­cza. Stołeczna”, 05.11.2002
– Marta Karpińska, Marcel Andino Velez, Lubię sobie malować, „Przekrój”, nr 45, 10.11.2002, pp. 48-51
– Monika Małkowska, Z cyganów w bizen­smenów, „Rzeczpospolita”, 31.07.2002
– Boguslaw Deptuła, Real, „Tygo­dnik Powszechny”, 21.07.2002
– Bogusław Deptuła, Tylko nie­liczni malują ślicznie, „Przekrój”, 14.07.2002, pp. 64-65
– Piotr Sarzyński, Nieoczekiwany urok banału, „Polityka”, nr 27, 06.07.2001, pp. 54-55
– Magda Cytow­ska, Sztuka (nad)zwyczajna, „Życie. War­szawa”, 28.06.2002
– Monika Małkowska, Krew i łzy, „Rzecz­pospolita”, 20.07.2002
– Stach Szabłowski, “Maciejow­skiego dosyć nigdy!”, “Opcje”, nr 6, 2002
– Jagoda Scheyerer, Die Banalität des Guten, „Falter” nr 20/02, p. 63
– P.G., In Ord­nung, „Profil 21”, 17.05.2002
– Monika Małkowska, Galeria. Marcin Maciejow­ski, „Rzecz­pospolita. Magazyn”, 02-03.05.2002, p. 25
– Goschka Gawlik, Zeitgenössiche Kunst in Polen, „Skug” Vol 48., 10-11/2001, pp. 56-58.
– Agnieszka Kowal­ska, Dziesięciu Wspaniałych, „Gazeta Wybor­cza. Co jest grane”, 05.10.2001
– Kalis, Obraz egzysten­cji polaka, „Życie War­szawy”, 07.09.2001
– Marta Sobol­ska, Opowieść o zmar­nowanym życiu, „Przekrój”, nr 40, 10.07.2001
– (WK), Maciejow­ski w Narodowym, „Przekrój”, nr 22, 03.06.2001, p. 67
– Agnieszka Rayzacher, Rzeczywiscie, malują, „Kresy – Kwar­tal­nik Literacki”, 01/06.2001, pp. 199-202
– Agnieszka Kowal­ska, To trzeba zamalować, “Gazeta Wybor­cza”, 06.09.2001
– Tomasz Piątek, Bez wiel­kich witryn, „Życie War­szawy”, 04.09.2001
– (MSZ), Humor, sztuka, ironia, „Gazeta Wybor­cza. Krakow­ska”, 01.06.2001
– Jolanta Antecka, Pop-​elta w Bun­krze, „Dzien­nik Polski. Kraków”, 31.05.2001
– (MSZ), Pop elita, „Gazeta Wybor­cza. Kraków”, 26-27.05.2001
– (AN), Marcin Maciejow­ski w nowych obrazach, „Dzien­nik Polski”, 28-29.04.2001
– Łukasz Kalebasiak, Ładnie w Sek­torze, „Gazeta w Katowicach”, 27-28.01.2001
– Justyna Nowicka, Ale Ładnie!, „Rzecz­pospolita”, 16-17.12.2000
– Jakub Wygębski, Grupa Kury Krad­nie, „Art&Business”, no 10/2000, p. 30-32.
– Agnieszka Kowal­ska, Ładne rzeczy!, „Gazeta Wybor­cza. Stołeczna”, 04.08.2000
– Woj­ciech Wil­czyk, Gołota chłopak ze złota, „Art&Business”, nr 5/2000
– Katarzyna Bik, Ładne dziew­czyny i silne chłopaki, „Gazeta Wybor­cza. Kraków”, 25.04.2000

 

WYWIADY:

 

– Od mediów do Maneta, z Mar­cinem Maciejow­skim rozmawiają Piotr Kosiew­ski i Agnieszka Sabor, ”Tygodnik Powszechny”, nr 15, 11.04.2010, pp. 30-31.
– Piotr Sarzyński, Namaluj mi konia. Roz­mowa z laureatem Pasz­portu Polityki – Mar­cinem Maciejow­skim, “Polityka”, nr 3 (2384), 18.01.2003, pp. 60-61
– Marcin Świetlicki, Grzegorz Dyduch, Na przykład. Marcin Maciejow­ski, “Gazeta Wybor­cza. Wysokie Obcasy”, 05.04.2003, p. 57

 

KSIĄŻKI:

 

– Mag­dalena Drągowska, Dominik Kuryłek, Ewa Małgorzata Tatar, Krótka Historia Grupy Ładnie, Cracow 2008.
– Piotr Bazylko, Krzysz­tof Masiewicz, Prze­wod­nik kolek­cjonera sztuki naj­now­szej, Warsaw-​Cracow 2008, pp. 156-157.
– Jakub Banasiak, Tęsknota za intuicją, [in:] Rewolucjoniści są zmęczeni. Wybór tekstów 2006-2008, Otwarta Pracow­nia, Cracow 2008, p. 170 – 182.
– Bar­bara Kokoska, Malar­stwo Pol­skie, Wydaw­nic­two Kluszczyński, Cracow, 2008, pp. 31, 340
– Tek­stylia bis. Słownik młodej pol­skiej kul­tury, Cracow, 2006, p. 591
– Dekada. Laureaci paszortów Polityki 1993-2003, Polityka, Warsaw, 2003, pp. 81-90
– Między kulturą i naturą, Bielsko-Biała, 2002

 

TEKSTY I PUBLIKACJE WŁASNE:

 

– Angiel­ski. Na skróty. Czytasz, ćwiczysz, zdajesz, „Prze­kroj. Dodatek“, 14.03.2004 [cover and ilustrations]
– Aw, Mąż zginął, bo mnie katował, „Metro”, 28.01.2004, s. 5. [reproduc­tion of pain­ting „Staram sie żeby dzieci nie widziały takich scen”]
– Angiel­ski. Na skróty. Czytasz, ćwiczysz, umiesz, „Prze­kroj. Dodatek“, nr 37/3090 [cover and ilustrations]
– Roz­wer­wij się. Dodatek na plażę, do lasu na wakacyjne wieczory, „Przekrój. Dodatek“, nr 31/3084 [cover and ilustrations]
– Człowieku popraw sobie mózg, „Przekrój. Dodatek“, 11.04.2004 [cover and ilustrations]
– „art. das kunstmagazin” Nr. 1, Januar 2004 [cover]
– Ćwierć strony gratis, „Przekrój“, since 2002, p. 89 [drawings/paintings]
– Słynne pismo we wtorek, Antologia z naj­lep­szej strony, Warsaw, 2002 [with Rafał Buj­now­ski and Wil­helm Sasnal]
– Marcin Maciejow­ski, Sport i Pielęgnacja, Cracow, 1999 [comics]


Marcin Maciejowski