WYSTAWY SOLOWE (WYBÓR):

2013 – Śmierć i dziew­czyna, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, War­szawa,
PL 2012 – Czarne filmy, BWA Zielona Góra, Zielona Góra, PL – Archiwum prywatne, Raster, PL (z Janem Smagą) – Anagramy, Galeria Arsenał, Białystok, PL 2011 – Headache, Con­tem­porary Art Museum, St. Louis, US – Lovetime, Harris Lieber­man, New York, USA – 12 godzin, 19 minut i 18 sekund, Galeria BWA, Tarnów, PL 2010 – Frem­der Körper (Corpus Alienum), Heidel­ber­ger Kun­stverein, DE – Bir­th­day, Galerie nächst St. Stephan, Wien, AT – Dowody tożsamości / Iden­tity Evidence, Czytel­nia Sztuki Willa Caro, Gliwice, PL (with Joachim Schmid) 2009 – Headache, Raster, Warsaw, PL 2008 – Headache, Galerie nächst St. Stephan, Wien, AT – Fotografia Europea. Reggio Emila 2008, Reggio Emilia, I – Camera Austria, Kun­sthaus Graz, Graz, A (with Prinz Gholam) – Karl­skorona Kon­sthall, Karl­skorona, S (z Janem Smagą) 2007 – Galeria Nowych Mediow, Gorzow Wiel­kopol­ski, PL – New works, Pies Gal­lery, Poznan, PL – Untitled Film Sills, Raster at Art Statements, Art Basel, CH – Por­traits, Photomonth, Cracow, PL – Polnisches Institut, Dues­sel­dorf, D (z Janem Smagą) 2006 – Kronika Gal­lery, Bytom, PL (z Janem Smagą) – Polnisches Institut, Berlin, D (z Janem Smagą) – New works, Raster, Warsaw, PL 2005 – Album, Raster, Warsaw, PL – Robert Mann Gal­lery, New York, USA (z Janem Smagą) 2004 – Plan, Raster, Warsaw, PL (with Jan Smaga) – Plan, Fons Welters Gal­lery, Amster­dam, NL (z Janem Smagą) 1999 – India, Academy of Fine Arts in Warsaw, PL (z Janem Smagą) – Ice instal­lation, Kuch­nia Gal­lery, Warsaw, PL (z Janem Smagą)

WYSTAWY  GRUPOWE (WYBÓR):

2014 – Mid­night Show II, Galeria Dizajn, BWA Wrocław, Wrocław, PL – Fragile Sense of Hope, me Col­lec­tors Room, Olbricht Foun­dation, Berlin, DE – Promieniowanie, Muzeum Sztuki i Tech­niki Japońskiej Mang­gha (w ramach 12. edycji Miesiąca Fotografii w Krakowie), War­szawa, PL – (Mis)Understanding Photography Werke und Manifeste, Museum Fol­kwang, Essen, DE -Crimestory, Cen­trum Sztuki Współczesnej w Toruniu, PL – CO WIDAĆ. POLSKA SZTUKA DZISIAJ, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, War­szawa PL – DZIEŃ JEST ZA KRÓTKI (Kilka opowieści autobiograficz­nych), Galeria BWA SOKÓŁ, Nowy Sącz, PL – Nie­zgod­nie z instrukcją, Galeria Sztuki Współczesnej, Opole, PL 2013 – Dzień jest za krótki, galeria BWA, Jelenia Góra, PL -Screening room, Tem­porary Gallery, Köln, DE – Hair and Skin, Derek Eller Gal­lery, New York, USA – W sercu kraju. Kolek­cja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w War­szawie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, War­szawa, PL – Parasol w prosek­torium. Montaż jako mechanizm artystyczny, Galeria Salon Akademii, War­szawa, PL – Splen­dor tkaniny, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, War­szawa, PL – Per­for­mer, galeria Art Stations, Poznań, PL – Reality Check, Gallery44AD, Bath, UK – Twisted Entities. Zeit­genoes­sische polnische Kunst / Con­temorary Polish Art, Museum Mors­broich, Lever­kusen, DE 2012 – A Disagreeable Object, Sculp­tureCen­ter, New York, USA – 1:1 – prace z kolek­cji Fun­dacji Sztuki Pol­skiej ING, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot, PL (with Jan Smaga) – The Not Photography Show, The Arts Club, London, UK – Urwany Film / Broken Movie, BWA Awan­garda, Wrocław, PL – Body Lan­guage – works from the Fotomuseum Win­ter­thur Col­lec­tion, Centre cul­turel suisse, Paris, F (with Jan Smaga) – La Trien­nale, Palais de Tokyo, Paris, F – Deja-​vu? Die Kunst der Wieder­holung von Durer bis YouTube, Staatliche Kun­sthalle, Karls­ruhe, DE – Res Publica / Res Privata, Kun­stverein at Rosa-Luxemburg-Platz, Berlin, DE (with Jan Smaga) – Uwikłane w płeć. Fotografie z kolek­cji Joanny i Krzysz­tofa Madel­skich / Sub­jects of Gender and Desire. Photographs from the Col­lec­tion of Joanna and Krzysz­tof Madel­ski, Muzeum Miasta Łodzi, Łódź, PL 2011 – Ostal­gia, New Museum, New York, USA – Nie na miej­scu, Center for Con­tem­porary Art, Warsaw, PL – Choreografia ciał / Bodily Choreography, Zachęta National Gal­lery of Art, Warsaw, PL – Rol­len­bil­der – Rol­len­spiele, Museum der Moderne Sal­zburg, AT – Second lives, Casino Luxem­bourg – Forum d’art con­tem­porain, Luxem­bourg, LU – I Like The Art World And The Art World Likes Me, EFA Project Space, New York, US – Mir / Peace, Galeria Arsenał, Białystok, PL – Nothing is Eter­nally Impor­tant, Centre of Con­tem­porary Art, Toruń, PL – Win­dows Upon Oceans, State Museum of Con­tem­porary Art, Thes­saloniki, GR 2010 – The Last Film, Raster, Warsaw, PL – Prze­miesz­czenia. Kolek­cja sztuki XX i XXI wieku / Shifts. Col­lec­tion of 20th and 21st Cen­tury Art, ms2 Łódź, PL – Fast for­ward 2. The power of motion, Media Art Sam­m­lung Goetz, ZKM Museum of Con­tem­porary Art, Karls­ruhe, DE – Karaoke – Bild­for­men des Zitats, Fotohof, Sal­zburg, AT – Vedo Cose Che Non Ci Sono, Istituto Polacco, Rome, IT – Feel Home, CC Strom­beek, Brus­sels, BE 2009 – Karaoke – Bild­for­men des Zitats, Fotomuseum Win­ter­thur, CH – 3 x Tak / 3 x Yes, Museum of Modern Art, Warsaw, PL – Beg Borrow and Steal, The Rubell Family Col­lec­tion, Miami, USA – Das Gespinst. Die Sam­m­lung Schürmann zu Besuch im Museum Abteiberg, Museum Abteiberg, Moen­chen­glad­bach, D – Coun­ter Logic, Cooper Gal­lery, Dundee, UK – Szczyt Bohaterow / The Summit of Heroes, Bun­kier Sztuki and Stain­glass Museum, Cracow, PL – FUSO. Inter­national Video Art Annual of Lisbon, PT – Win­dows upon Oceans. Berlin Wall 20 years after. Plan, La Cham­bre, Stras­bourg, FR (with Jan Smaga) – She Devil on Tour, The National Museum of Con­tem­porary Art, Bucharest, RO – Fotoplastykon. Przy­gody plastyczne wokół fotografii, Zona Sztuki Aktual­nej, Łodz, PL – Double Face, Ver­tikale Galerie in der Verbund-​Zentrale, Vienna, AT – She Devil 3, Studio Stefania Miscetti, Roma, IT – Aletheia – Positions in con­tem­porary photographies, Meilahti Art Museum, Hel­sinki, FI – Dom – droga ist­nienia, Miej­ska Galeria Sztuki, Częstochowa, PL (with Jan Smaga) 2008 – 5 wystawa kolek­cji Małopolskiej Fun­dacji Muzeum Sztuki Współczesnej, Budynek dawnej elek­trowni podgórskiej, Kraków, PL (with Jan Smaga) – Videozone, The Center for Con­tem­porary Art, Tel Aviv, IL – Demons. Con­tem­porary Artists From Poland and Israel and the Spirits of the Time, The Ben-​Ari Museum of Con­tem­porary Art, Bat Yam, IL – Trans­fotografia, Gdansk/Gdynia/Sopot, PL – Betonowe dziedzic­two, Instytut Polski w Rzymie, IT (with Jan Smaga) – Dream­ber­ries – zwischen Traum und Trauma, Videonacht im Westfälischen Kun­stverein, D – Fotografia w roz­szerzonym polu. Artystyczne i społeczne użycia fotografii w Polsce, Centre for Con­tem­porary Art, Warsaw, PL – Por­tret własny. Prace z kolek­cji Piotra Bazylko i Krzysz­tofa Masiewicza, Centre for Con­tem­porary Art, Warsaw, PL – Godzilla kontra neo­ludzie, Sektor I Gal­lery, Katowice, PL – Act so that I can speak to you, Galerie Kamm, Berlin, D – Update. Review of New Polish Photography, Miesiac Fotografii, Cracow, PL – Polish Venus 2008, Miesiac Fotografii, Cracow, PL – Efekt czer­wonych oczu / Red Eye effect. Fotografia polska XXI wieku / Polish photography of the 21st cen­tury, Centre for Con­tem­porary Art, Warsaw, PL – Reality Check, Statens Museum for Kunst, Copen­hagen, D – Mar­tian Museum of Ter­restial Art, Bar­bican Gal­lery, London, UK – Double Face, Ver­tikale Galerie in der Verbund-​Zentrale, Vienna, A 2007 – Random in Radom, Museum of Modern Art, Radom, PL – Visual Games, Szara Gal­lery, Cieszyn, PL (with Jan Smaga) – At Last, Something New!, The National Museum, Krakow, PL – Remin­ded, Chan­geable, Rebelious, Bien­nale of Photography, Arsenal Municipal Gal­lery Arsenal, Poznan, PL – Betonowe dziedzic­two. Od Le Cor­busiera do blokersów, Center for Con­tem­porary Art, Warsaw, PL – Centre d’Art Santa Mònica, Bar­celona, ESP – Reality Effect, Zacheta National Gal­lery of Art, Warsaw, PL – Anachronism, Argos Centre for Art & Media, Brus­sels, B – The New Documen­talists, BWA Gal­lery, Zielona Gora, PL – Photo Festival Fun­keho Kolin, Kolin, CZ – Raster Hair­cut, Rental, New York, US 2006 – Imhibition – panel of works, The National Museum, Cracow, PL – POZA, Real Art Ways, Hart­ford, USA – Pre-​Emptive, Kun­sthalle Bern, Bern, CH – Part of the process 2, Galeria Zero, Milan, I – The New Documen­talists, Center for Con­tem­porary Art, Warsaw, PL – 4th Berlin Bien­nale, Berlin, D – Is it better to be a good artist or a good person?, Raster at Rental Gal­lery, Los Angeles, USA – I-Image, The Cen­tral European House of Photography, Bratislava, SK 2005 – Habitat. 6th Baltic Con­tem­porary Art Bien­nial, National Museum, Szczecin, PL – Map­ping Space, Miami Art Museum, Miami, USA – Views 2005. Deut­sche Bank Cul­tural Foun­dation Award, Zacheta National Gal­lery of Art, Warsaw, PL – Mal­lorca Open, Centro Cul­tural Andratx, Andratx, ESP – I-Image, Dorot­tya Gal­lery, Budapest, H – Fal­sche Erwar­tun­gen, Kun­sthalle Darm­stadt, D – Pieces of Iden­tity, Museum of Photograpy, Thes­saloniki, G; National Museum, Szczecin, PL 2004 – Palimp­sest Museum, Bien­nial of Polish Art, Lodz, PL – Paravent, fac­tory – Kun­sthalle Krems, A – Pieces of Iden­tity, Espace Apol­lonia, Stras­bourg, F – From Above, Georg Kargl Galerie, Vienna, A – Zasiedzenie, Arsenal Gal­lery, Poznan, PL – Pluz­zle, galerie griedervon­put­t­kamer, Berlin, D 2003 – The embodyed corset, St Johann, A 2002 – Blow up, Palace of Cul­ture, Warsaw, PL – Festival of Black and White Photography, Zakopane, PL


Aneta Grzeszykowska