Z okazji uruchomienia nowej strony inter­netowej galerii Raster, prezen­tujemy projekt BILLY GAL­LERY TEAM – cykl sześciu plakatów przy­gotowanych przez Pawła Sysiaka, Tymka Borow­skiego, Jasia Domicza, Kasię Przezwańską, Sławka Paw­szaka i grupy Poldon. Plakaty dostępne będą również w postaci kolek­cjoner­skiej teczki Raster Editions, wydanej w limitowanym nakładzie 100 egzem­plarzy – adresowanej zarówno do kolek­cjonerów jak i osób dopiero zaczynających przygodę ze sztuką współczesną. Wystawa połączona jest ze sprzedażą.


WYSTAWA W RASTER EDITIONS

Raster Editions BILLY GALLERY

27.04.2013, godz. 12.00