Ruiny Warszawy – materiały prasowe

Ruiny Warszawy – materiały prasowe

Opracowanie: Łukasz Gorczyca i Michał Kaczyński

Teksty: Łukasz Gorczyca, Piotr Jamski, Elżbieta Kamińska, Adam Mazur, Magdalena Wróblewska

Projekt graficzny: Michał Kaczyński

Wydawca: Raster, Warszawa 2016

240 x 240 mm, oprawa twarda płócienna

Nakład: 800

ISBN 978-83-946849-0-7

 

Kontakt dla prasy, egzemplarze recenzenckie: editions@rastergallery.com


Wyrażamy zgodę na publikację zdjęć pod następującymi warunkami:

1. Zdjęcia muszą zostać opublikowane możliwie wiernie, w całości, nie kadrowane i nie deformowane, nie mogą być umieszczane na 2 stronach przełamanych przez środek.

2. Na zdjęcia nie będą nakładane żadne elementy graficzne lub typograficzne (np. teksty, tytuły, podpisy, paginy itp)

3. Zdjęcia należy podpisać pełnymi kredytami (patrz podpisy).

 POWIĄZANE