Zbigniew Rogalski współpracuje z Pawłem Bownikiem i Tymonem Rogalskim

W Poznaniu oraz Szczecinie odbyły się wystawy Zbigniewa Roglaskiego. Obie prezentowały premierowe prace, a zarazem miały charak­ter kooperacji – ze znanym fotografem Pawłem Bow­nikiem („Dziesięć minut przerwy” w poznańskiej galerii miej­skiej Arsenał) oraz dziewięcioletnim synem artysty Tymonem („Ósmy kontynent” w szczecińskiej Zonie Sztuki Aktual­nej). Nowe realizacje Rogal­skiego to wywiedzione z geo­metrii wykreślnej wiel­kofor­matowe rysunki – studium gór oraz frapujące, melan­cholijne studia męskiego aktu rysowane bezpośrednio na wykonanych przez Bow­nika fotografiach.


wystawy w polsce

Zbigniew Rogalski współpracuje z Pawłem Bownikiem i Tymonem Rogalskim

"Dziesięć minut przerwy"
Bownik, Zbigniew Rogalski
Galeria Miejska Arsenał

Poznań
12.04–12.05.2019

 

 

"Ósmy kontynent"
Tymon Rogalski, Zbigniew Rogalski
Zona Sztuki Aktualnej

Szczecin
26.03–08.05.2019

 

 

Fot. z wystawy "Ósmy kontynent"

Janusz Piszczatowski