Wystawa Slavs and Tatars w Teheranie

   


WYSTAWY ZAGRANICZNE

Wystawa Slavs and Tatars w Teheranie

Slavs and Tatars
"Nose to Nose"
Pejman Foundation: Argo Factory
No. 6, Behdasht St., Taghavi St., Ferdowsi Ave., 
Tehran - Iran

05.05-14.07.2017

 

Zdjęcia dzięki uprzejmości Pejman Foundation