Wystawa Olafa Brzeskiego w Galerii Bielskiej BWA

Cytat z tekstu Agaty Smalcerz:

 

„Wystawa Olafa Brzeskiego zatytułowana „Życzenie”, już w war­stwie ideowej zawiera myśli, które w jakiejś mierze dotyczą każdego z nas: pragnienia, aby dobrze działo się w domu, w rodzinie, w naszych prywat­nych planach, a także na całym świecie, zarówno tym kształtowanym przez ludzi, jak i tym, na który człowiek nie ma wpływu. I choć niektóre życzenia artysty wydają się być mrzon­kami – spełnienie ich byłoby równoznaczne ze stworzeniem świata ideal­nego – to jednak stawiają jakiś cel, do którego należy dążyć. Cel zarówno dla pojedyn­czego człowieka, jak i dla całej ludzkości.”

 

Olaf Brzeski – „Życzenie”

 

Życzę sobie
Żebyście przy­szli do galerii, zobaczyli wystawę i nikt nie miał wrażenia, że o niego nie dbam. 
Żeby nikt nie wyszedł zawiedziony.
Aby ten pokaz rzeźb i obiektów przywołał świadomość większej tajemnicy, 
bo być może za tą tajemnicą kryje się jakiś prze­czuwalny porządek i cel.
Życzę sobie, aby ludzie mniej cier­pieli, a w szczególności moi bliscy.
Aby dzieci żyły bez lęku.
Życzę sobie stabilizacji finan­sowej dla mnie i mojej rodziny, 
czyli żeby wszyst­kie rzeźby z tej wystawy się sprzedały i trafiły w dobre ręce. Bo są ładne i dobre.
Żeby wojna się skończyła a wszyscy dyk­tatorzy ruszyli w świat głosić miłość. 
I żeby mieszkańcy spod trójki prze­stali pluć i rzucać niedopałki przed naszą bramą.


WYSTAWY W POLSCE

Wystawa Olafa Brzeskiego w Galerii Bielskiej BWA

Olaf Brzeski – „Życzenie”
10 marca – 16 kwietnia 2023 (sala górna)
Kuratorka – Agata Smalcerz
Wernisaż  i oprowadzanie kuratorskie: piątek, 10 marca 2023, godz. 18.00

 

Galeria Bielska BWA

Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 11