Wernisaż<br /> Evy Kotatkovej

Otwar­cie wystawy „Dílo přírody” Evy Kotat­kovej było zarazem inauguracją nowej siedziby galerii Raster przy ulicy Wspólnej 63 w War­szawie oraz częścią pierw­szej edycji Warsaw Gal­lery Weekend.


Wernisaż
Evy Kotatkovej

23 września 2011 roku