MATERKA, ZAWÓD ARTYSTA

BARTEK MATERKA – OKNO NA PODWÓRZE

Prezen­tujemy serię „filmowych” szkiców olej­nych na papierze Bartka Materki, znanych m.in. z okładek książek wydawanych przez Ha!Art i Festiwal Era Nowe Horyzonty. 

Wystawa połączona jest ze sprzedażą prac.

 

ZAWÓD ARTYSTA – ODKRYJ MŁODYCH ARTYSTÓW!

Otwarty pokaz port­folio będzie prezentacją artystów, którzy przez ostat­nie tygo­dnie uczest­niczyli w warsz­tatach „Zawód artysta” organizowanych przez Raster. 

Warsz­taty są finan­sowane przez Miasto Stołeczne Warszawa.


Raster Editions

MATERKA, ZAWÓD ARTYSTA

1.12-14.12.2012