Rafał Buj­now­ski został zaproszony do stworzenia autor­skiego projektu tatuażu w ramach projektu „Przaja moimu haj­matowi„, którego celem było wykonanie wzor­nika tatuaży inspirowanych sym­bolami pochodzącymi z Górnego Śląska. Buj­now­ski stworzył projekt polegający na połączeniu pieprzyków prostymi liniami, układającymi się w unikatową dla tatuowanej osoby figurę. Komputerowa symulacja tatuażu zrobiona przez Rafała Bujnowskiego......i realizacja na żywym ramieniu


WYSTAWY W POLSCE

Tatuaże Bujnowskiego

Łukasz Skąpski, Przaja moim u hajmatowi

Centrum Sztuki Współczesnej Kronika, Bytom

8.03.-26.04.2014