Spotkanie z Oskarem Ziętą
Zapraszamy na spo­tkanie z Oskarem Ziętą – architek­tem, dizaj­nerem i artystą – autorem innowacyj­nych i ikonicz­nych obiektów użytkowych, małej architek­tury i form prze­strzen­nych. Pod­czas spo­tkania prze­widziane są nie­spodzianki i goście specjalni, zaś tłem dla naszego wydarzenia będzie zrealizowana przez Ziętę w Ogrodzie Rzeźby Raster seria rzeźb inspirowanych formą podwórkowego trzepaka. Sam autor opowie o kulisach powstania tych prac i uchyli rąbka swoich warsz­tatowych tajemnic.
 
Oskar Zięta stworzył nie tylko uznaną na świecie markę projektową i wytwórnię, ale również rozpoznawalną od pierw­szego spoj­rzenia własną formę, swego rodzaju kreatywne per­petum mobile. W intrygujący sposób zbliża do siebie dwie różne dys­cypliny – projek­towanie i sztukę – wnosząc w pole tej drugiej niegdyś zarzucone jakości – innowacyjność technologiczną, głębokie zro­zumienie materiału i nieskrępowany, for­malny manieryzm.

Spotkanie z Oskarem Ziętą

Spotkanie odbędzie się 8 listopada o godzinie 18.30 w galerii Raster