“The New York Times” opublikował obszerny artykuł o kolek­tywie Slavs and Tatars pod inspirującym tytułem “These Artists Bring Pic­kles to the Party”. Valeriya Safronova pisze o działalności wydaw­niczej, kurator­skiej i artystycz­nej Slavs and Tatars, o ich początkach poza światem sztuki i o naj­now­szym przedsięwzięciu wykraczającym poza jego granice, jakim jest Pickle Bar działający przy berlińskim studio artystów.

 

Slavs and Tatars, artykuł The New York Times “These Artists Bring Pic­kles to the Party” PDF


Slavs and Tatars
Story w The New York Times