Instalacja „Dillio Plaza” wieńczy wystawę główną w Arsenale, stanowiąc jej refleksyjną puentę. Pomyślana jako przestrzeń odpoczynku oraz fizycz­nego i duchowego wzmoc­nienia, oferuje m.in. możliwość pokrzepienia sokiem z kiszonej kapusty i miej­sca do siedzenia wokół specjal­nie zaprojek­towanej fon­tanny. Całość dedykowana jest Johan­nowi Geo­r­gowi Haman­nowi, nie­miec­kiemu filozofowi, który przeciwstawiał się oświeceniowemu rozdziałowi rozumu i uczucia. W pawilonie głównym w Giar­dini została z kolei wyeks­ponowana pełna seria wytłaczanych, tek­stowych prac Slavs and Tatars.


wystawy zagraniczne

Slavs and Tatars na Biennale w Wenecji

"May You Live In Interesting Times"

 

58. Biennale w Wenecji

11.05–24.11.2019