Michelle Raw­lings bierze udział w wystawie Psychic Wounds: On Art & Trauma w The Warehouse w Dallas. To wyjątkowa przestrzeń stworzona przez słynnych teksańskich kolek­cjonerów Howarda i Cindy Rachofsky, w której prezen­towane są kuratorowane eks­pozycje dzieł z ich kolek­cji jak również innych zbiorów prywat­nych i muzeal­nych. Instalacja Raw­lings prezen­towana jest w towarzystwie prac m.in. Louise Bour­geois, Miriam Cahn, Felixa Gonzalez-​Torresa, Yayoi Kusamy i Cindy Sherman.


WYSTAWY ZAGRANICZNE

Rawlings u Rachofskich w Dallas

 

"Psychic Wounds: On Art & Trauma"

The Warehouse

Dallas, USA

06.02 – 20.11.2020