Po wystawie w Rastrze wybór „Małych obrazów” prezen­tuje Gdańska Galeria Miej­ska na wystawie pod poruszającym tytułem „Kościotrupy muszą wstawać” (do 26 sierp­nia). Tematem pokazu jest kon­dycja ponowoczesnego muzeal­nic­twa, a bierze w nim udział również, między innymi, Olaf Brzeski. Inny, specjal­nie przy­gotowany obraz Matec­kiego, można zobaczyć na objaz­dowej wystawie „Żużel w sztuce” w galerii BWA w Tar­nowie (również do 26 sierp­nia), w towarzystwie prac m.in. Mar­cina Maciejow­skiego i Wil­helma Sasnala.

 

Z kolei 16 sierp­nia zapraszamy na otwar­cie indywidual­nej wystawy Prze­mka Matec­kiego w Raw Art Gal­lery w Tel Awiwie, gdzie oprócz „Małych obrazów” będzie miał miej­sce premierowy pokaz prac malowanych wspólnie z Pawłem Althamerem. 

Kolejna wystawa indywidualna Prze­mka Matec­kiego odbędzie się natomiast w kunst.​museum.dieselkraftwerk w Cot­t­bus. To pierw­sza muzealna prezen­tacja prac artysty w Niem­czech. Składa się na nią ponad 500 płócien z serii “Małych obrazów”, zaaranżowanych w nowy sposób na ścianach jednej, dużej sali muzeum. Wystawa, przy­gotowana we współpracy z BWA w Zielonej Górze, trwa do 18 listopada.


wystawy w polsce i za granicą

Prace Przemka Mateckiego ruszają w świat

POWIĄZANE