Kilkanaście fotografii Anety Grzeszykow­skiej z cyklu „Negative Book” (2012-2013) prezen­tuje aktual­nie muzeum sztuki nowoczesnej Weser­burg w Bremie w ramach programu „Pokoje artystów”.

Prace, pokazywane na pomalowanych na szaro ścianach pochodzą ze zbiorów nie­miec­kiej Art Col­lec­tion Telekom, która posiada obszerny zbiór fotografii i filmów artystki. „Negative Book” to niezwykła opowieść o wykreowanej przez Grzeszykowską prze­strzeni pomiędzy bytem i nieobecnością, pozytywem i negatywem, pojawianiem się i znikaniem. Postać artystki, pod­dawana każdorazowo drobiazgowemu body pain­ting, widoczna jest na negatywowych wizerun­kach w pozytywie, zakłócając naturalną logikę procesu fotograficz­nego i kreując poruszający ontologiczny performans.

 

Całość tego wyjątkowego i obszer­nego cyklu została nie­dawno opublikowana również w formie książkowej – do nabycia w księgarni w Rastrze lub zdal­nie przez stronę włoskiego wydaw­nic­twa NERO, które jest współwydawcą książki.


wystawy zagraniczne

Pokój Grzeszykowskiej w muzeum w Bremie

Weseburg Museum für moderne Kunst

Bremen, Niemcy

Wystawa trwa do 3 czerwca 2018.

 

Fot.: Tobias Hübel.POWIĄZANE