Olaf Brzeski w KAAF Institute

Nowy cykl unikatowych obiektów ceramicz­nych Olafa Brzeskiego prezen­towany jest na wystawie „Once Upon a Time in Iran” w Kaaf Institute w Teheranie. Prace te – nie­wiel­kie rzeźby i patery – powstały pod­czas kilkumiesięcznego pobytu artysty w irańskim mieście Tabriz. Wykonane zostały we współpracy z lokal­nymi ceramikami z zastosowaniem tradycyj­nych tech­nik i materiałów. Jednym z prze­wod­nich motywów tych kruchych obiektów są rysunki opisujące doświadczenie trzęsienia ziemi.


wystawy zagraniczne

Olaf Brzeski w KAAF Institute

"Once Upon a Time in Iran"
KAAF Institute
Teheran, Iran
10.05–14.06.2019