Możliwość i scenografia wyspy

Debiut scenograficzny Zbigniewa Libery! Artysta podjął współpracę z renomowanym teatrem TR War­szawa i przygotował scenografię do spek­taklu „Możliwość wyspy” na pod­stawie powieści Michela Houel­lebecqa pod tym samym tytułem. Przed­stawienie, którego akcja toczy się w dwóch planach czasowych, jest rodzajem bliskiej Liberze libidal­nej fan­tazji futurystyczno-​egzystencjalnej. Na jego potrzeby artysta radykal­nie przebudował małą scenę war­szaw­skiego teatru rozciągając ją również poza obręb budynku.


ARTYŚCI PRZY PRACY

Możliwość i scenografia wyspy

Możliwość wyspy

reżyseria: Magda Szpecht

dramaturgia i adaptacja: Michał Buszewicz

scenografia: Zbigniew Libera

TR Warszawa, premiera 20.11.2015

 

Fot. Wojciech Sobolewski