Materka w Kenii

Na zaproszenie krakowskiej Fun­dacji Razem Pamoja Bartek Materka odbył artystyczną podróż do stolicy Kenii Nairobi. W założonej przez fundację galerii Mathare Art Gal­lery, która mieści się w Mathare – dziel­nicy slumsów, odbyła się wystawa obrazów Materki. Projekt ma charak­ter społecznościowy i edukacyjny. Bartek oprowadzał po wystawie m.in. uczniów miej­scowej szkoły pod­stawowej. Natomiast na zakończenie pobytu zrealizował we współpracy z miej­scowymi rzemieślnikami i przy wspar­ciu tam­tej­szej społeczności, monumentalną rzeźbę Marabuta wykonaną z giętych, malowanych sprayem metalowych prętów. Została ona zain­stalowana jako swoisty public art project na dachu jed­nego ze slumsów. 

 


WYSTAWY ZAGRANICĄ

Materka w Kenii

Bartek Materka "Leso"

Mathare Art Gallery, Mathare, Nairobi

 

8-15.10.2016