Maciejowski w BALTIC

Pierwsza indywidualna wystawa Mar­cina Maciejow­skiego w brytyj­skiej instytucji publicz­nej została zor­ganizowana w cen­trum sztuki współczesnej BALTIC w Gateshead. A na niej – obrazy Mar­cina z lat 2003-2012. „Maciejowski ma szczery stosunek do swoich temtatów i to sprawia, że przy­ziemny świat komer­cji i kon­sump­cji przeistacza się u niego w coś znacz­nie bar­dziej real­nego i ludzkiego” – napisał jeden z recen­zentówPrywatny detektyw (wg "Chinatown"), 2012


WYSTAWY NA ŚWIECIE

Maciejowski w BALTIC

BALTIC CENTRE FOR CONTEMPORARY ART, 
GATESHEAD

 

1.02. - 2.06.2013