Kolekcja Verbund w Albertinie

Prace Grzeszykow­skiej z cyklu “Untitled Film Stills” inspirowanego słynną serią fotografii Cindy Sher­man pod tym samym tytułem, prezen­towane są na obszer­nej, jubile­uszowej wystawie kolek­cji kor­poracyj­nej Ver­bund w słynnym wiedeńskim muzeum Alber­tina. Fotografie pol­skiej artystki zostały wybrane jako iden­tyfikacja wizualna wystawy, którą można oglądać do 5 maja.


WYSTAWY ZAGRANICZNE

Kolekcja Verbund w Albertinie

29.02-5.05.2024

Albertina Museum

Wiedeń, Austria