Kiermasz książek o architekturze

Bazarch to pierw­sza edycja kier­maszu książek architek­tonicz­nych przy­gotowana przez war­szaw­skie Cen­trum Architek­tury. Wśród zaproszonych wydawców znalazł się również Raster . Z przyjemnością zaprezen­tujemy nasze książki z serii war­szaw­skiej, autor­skie książki „D.O.M. Polski” i „Schody”, a także wybrane, architek­toniczne pozycje z wymiany wydaw­niczej z motto distribution oraz kilka perełek antykwarycznych.


TARGI KSIĄŻKI

Kiermasz książek o architekturze

PAŃSTWOMIASTO

ul. Andersa 29, Warszawa

15.12.2013 godz. 11:00 - 20:00POWIĄZANE