15 marca, 17:00

Optimo to założone w 1998 roku przez Gil­lesa Gavil­leta i Davida Rusta, niezależne szwaj­car­skie studio typograficzne zajmujące się tworzeniem i dystrybucją oryginal­nych krojów pisma. Publikuje kroje znanych typografów, często związanych z ECAL/Ecole can­tonale d’art w Lozan­nie, takich jak Ludovic Bal­land, Nicolas Eigen­heer, Gavil­let & Rust czy François Rappo, a także służy jako plat­forma działania dla progresyw­nych projektów typograficznych. 

Optimo znane jest z per­fek­cyj­nie zrealizowanych bez­szeryfowych krojów jed­noelemen­towych jak np. «Thein­hardt», ktory zyskał olbrzymią popularność wśród projek­tantów, naj­now­szy «Plain» autor­stwa François Rappo lub jego «Genath», będący swobodną rewitalizacja barokowej czcionki odlewanej w Bazylei w XVIII wieku przez Johanna Wil­helma Haasa. 

Naj­now­sze projekty Optimo obejmują kroje pisma dla Vogue Hommes Inter­national, Institute of Con­tem­porary Arts (Londyn) i New York Times Magazine oraz opracowywany od czterech lat innowacyjny krój «Programme» oparty zarówno na kaligrafii jak i na projek­towaniu komputerowym. 

Więcej o projekcie „How to design art books?”


How to design art books?  

Spotkanie z OPTIMO – nowa typografia szwajcarska

Spotkanie z czołowym studiem typograficznym z Genewy w ramach kontynuacji projektu „How to design art books?”.
 

"How to design art books?" to otwarte wykłady, dotyczące projektowania, produkcji i dystrybucji wydawnictw z dziedziny sztuki współczesnej oraz takich publikacji jak: artbooki, fotobooki, druki artystyczne, edycje. 

 

Projekt realizowany we współpracy ze Szwajcarską Fundacją dla Kultury Pro Helvetia. 

 

Spotkanie z typografem Chi-Long Trieu prowadzone w języku angielskim.