FRIENDSHIP OF NATIONS: POLISH SHI’ITE SHOWBIZ

Frienship of Nations: Polish Shi’ite Show­biz rozpoczęła się rozważaniem na temat dwóch pozor­nie różnych zdarzeń: rewolucji, która w 1979 roku doprowadziła do przekształcenia Iranu w republikę islamską i upadku komunizmu w 1989 roku. Publikacja czer­pie z inter­dyscyplinar­nej twórczości grupy Slavs and Tatars, wzbogacając ją o eseje, wywiady i prezen­tacje archiwalne dotyczące tematów tak różnych, jak polski sar­matyzm i irański „zielony ruch”, przy okazji zwracając uwagę na to, czego przykład pol­skiej trans­for­macji może nauczyć współczesny Iran.

 

Wkład w publikację mieli również: Agata Arasz­kiewicz, Ramin Jahan­begloo, Adam Mich­nik Mara Gol­dwyn, Shiva Balaghi i Michael D. Kennedy.

 

Prace Slavs and Tatars były wystawiane m.in. na 10. Shar­jah Bien­nale, UAE (2011), w Tate Modern (2011), nowojor­skim MoMA (2012) i wiedeńskim Seces­sion (2012). Nadchodzące wystawy: Istan­bul Modern i Palais de Tokyo w Paryżu.

 

We wtorek 25 czerwca w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w War­szawie odbyło się spo­tkanie z grupą Slavs and Tatars, które poprowadziła Joanna Warsza.

___

Książka Friend­ship of Nations: Polish Shi’ite Show­biz została opublikowana przez londyński Book WorksShar­jah Art Foun­dation we współpracy z Rastrem.Slavs and Tatars, FRIENDSHIP OF NATION, POLISH SHI’ITE SHOWBIZ


NOWOŚĆ WYDAWNICZA

FRIENDSHIP OF NATIONS: POLISH SHI’ITE SHOWBIZ

Redakcja: Mara Goldwyn

Projekt: Boy Vereecken/Slavs and Tatars przy współpracy Moniki Gruzite

184 strony; 210 x 260 mm; okładka miękka

Nakład: 1500

Wydawca: Book Works i Sharjah Art Foundation we współpracy z Rastrem

ISBN 978 1 906012 42 7POWIĄZANE