Niecodzienne spo­tkanie Zofii Rydet i Władysława Hasiora zostało zaaranżowane w Galerii BWA w Tar­nowie. Od 17 maja, pod hasłem “Malowane domy”, prezen­towane są fotografie obojga artystów, będące oryginal­nym zapisem kul­tury plastycz­nej i material­nej pol­skiej wsi u schyłku XX wieku. Obok wyimków z „Notatnika fotograficznego” Władysława Hasiora w postaci fotoreportaży publikowanych na łamach tygo­dnika „Nowa wieś”, zobaczyć można wyjątkową tekę fotograficzną Zofii Rydet „Zalipie”, przygotowaną przez autorkę w 1982 roku na zamówienie Cen­trali Handlu Zagranicz­nego Ars Polona, która zajmowała się międzynarodową dystrybucją pol­skich książek i sztuki współczesnej. Por­tret Władysława Hasiora i jego pracowni znaleźć można też na fotografiach z cyklu “Zapis socjologiczny” wykonanych przez Rydet w Zakopanem w 1983 roku.


wystawy w polsce

Domy malowane i sfotografowane

BWA Tarnów

17.05-24.06.2018

 

Fotografia: Zofia Rydet. Portret Władysława Hasiora. Z cyklu Zapis socjologiczny. Podhale, 1983, odbitka żelatynowo-srebrowa, ca. 18 x 24 cm