Dominika Olszowy zwyciężczynią konkursu Spojrzenia 2019

Dominika Olszowy została uhonorowana pierwszą nagrodą kon­kursu Spoj­rzenia 2019 za instalację zatytułowaną: „Stypa”. Gratulacje! Wystawa jest otwarta do 30/06/2019. W dodat­kowym głosowaniu, zakończonym wraz z końcem wystawy, przy­znana zostanie nagroda publiczności.

 


Dominika Olszowy zwyciężczynią konkursu Spojrzenia 2019

Dominika Olszowy została uhonorowana pierwszą nagrodą konkursu Spojrzenia 2019 za instalację zatytułowaną: "Stypa". Gratulacje!