Warszawska Fun­dacja Stefana Gierow­skiego prezen­tuje wystawę naj­bar­dziej współczesnej abs­trak­cji. Pośród siedemdziesięciu  prac stworzonych przez pol­skich artystów w latach 2015-2017, znalazły się dwa obrazy „Bez tytułu” – jeden Rafała Buj­now­skiego, drugi Prze­mka Mateckiego.


wystawy w warszawie

Bujnowski i Matecki na wystawie abstrakcji

"Co z tą abstrakcją?"

Fundacja Stefana Gierowskiego

Warszawa, Polska

22.06-26.08.2017