Miejska galeria Plato w Ostrawie, spek­takular­nie ulokowana na terenach dawnej huty w dziel­nicy Wit­kowice, stała się sceną szczególnego przedsięwzięcia wystawien­niczego. „Kwiat paproci” to tytuł wspólnej instalacji Michała Bud­nego i czeskiego artysty Jaromíra Novot­nego. Minimalistyczna realizacja o charak­terze site specific wnosi całkowicie nową jakość w przestrzeń galerii. Monochromatyczne, ręcznie malowane przez Novot­nego arkusze papieru zostały zawieszone na czworobocz­nych kon­struk­cjach okalających betonowe słupy nośne galerii. To sub­telne podkreślenie, a właściwie podważenie logiki kon­struk­cyj­nej wnętrza ma w sobie coś po cichu olśniewającego. Kruchość koloru, papieru i gestu artystów przy­wodzi na myśl tytułowy kwiat paproci – coś co jako fan­tastyczna figura ma w istocie większą siłę sprawczą niż to, co realne. Inicjatorem i kuratorem owoc­nej współpracy Bud­nego i Novot­nego jest Marek Pokorny, dyrek­tor artystyczny Plato. Wystawie towarzyszy 32-stronnicowy katalog zawierający tekst kuratora oraz fotograficzną dokumentacją instalacji.


WYSTAWY ZAGRANICĄ

Budny, Novotný i ostrawski kwiat paproci

Michał Budny, Jaromír Novotný, "Kapradinový květ"

Plato, Ostrava

22.10.2015 - 17.01.2016

 

zdj. Tomáš Souček