Wystawa „Małe obrazy” Prze­mka Matec­kiego w Rastrze doczekała się licz­nych komen­tarzy, w tym w dwóch audycjach telewizyj­nych: „Kul­turze do kwadratu” oraz „Infor­macjach Kul­tural­nych„. 

Dla TVP Kul­tura swoich wypowiedzi udzielili klasycy współczesnego, pol­skiego malarstwa – Tomasz Ciecier­ski i Ryszard Woźniak. Ciecier­ski, który ma na swoim koncie obrazy namalowane wspólnie z Matec­kim, o metodzie malar­skiej swojego młodszego kolegi powiedział: „Dla mnie to jest taka radość tworzenia, taki rodzaj bez­troski, taka wielka przyjemność w budowaniu kolaży, różnego rodzaju czasem zaskakujących zestawień”. Z kolei Woźniak, akademicki nauczyciel autora „Małych obrazów”, skwitował: „Przemek Matecki prezen­tuje niesamowitą, nieskrępowaną wyobraźnię i inwencję twórczą”. Sam Prze­mek przyznał zaś: „Odwzorowywanie rzeczywistości nigdy mnie nie interesowało. Obraz tak naprawdę wciąga mnie wtedy, kiedy jest złożony z wielu innych obrazów. Naj­lepiej jak nawar­stwia się tych obrazów bardzo dużo, na raz. Nie ma obrazu bez papierowego elementu, nie ma obrazu bez spo­tkania z jakimś artystą, spo­tkania z jakąś reprodukcją, z jakąś metodą malarską czy jakimś zdarzeniem”.

 

Z kolei na łamach „Tygodnika Powszechnego” recenzję z wystawy opublikował Piotr Kosiew­ski. Skan artykułu zamiesz­czamy poniżej.Artykuł w Tygodniku Powszechnym


prasa

Artyści o wystawie Mateckiego

POWIĄZANE