Czym była sztuka krytyczna w Polsce? Jakie emocje wzbudzały wystawy prezen­towane w Cen­trum Sztuki Współczesnej Zamek Ujaz­dow­ski? Co mogą powiedzieć o życiu artysty materiały pra­sowe? Odpowiedzi na te pytania znaj­dziemy w pierw­szym z trzech tomów Art of Liberation. Studium pra­soznaw­czego 1988–2018, monumen­tal­nego projektu Zbigniewa Libery. Pierw­szy tom, obejmujący lata 1988–1997, ukaże się w październiku 2019, kolejne dwa tomy (1998–2007, 2008–2018) w 2020 roku.

 

Autor­ski wybór tekstów pra­sowych, książka artystyczna, praca z zakresu dzien­nikar­stwa i krytyki, dokumen­tacja działań twórcy i prze­mian instytucji sztuki w Polsce – studium pra­soznaw­cze trzydziestu lat działalności Zbigniewa Libery ukazuje nie tylko jego sylwetkę, ale również świat sztuki na tle prze­mian społecznych Polski okresu transformacji.

 

Trzytomowa publikacja gromadzi wycinki artykułów pra­sowych z Polski i zagranicy dotyczących twórczości Zbigniewa Libery. Dowiemy się z nich, wokół jakich tematów toczyły się dys­kusje w świecie sztuki, co wzbudzało największe kon­tro­wer­sje, a kto był ulubieńcem krytyków. Pośrednio ukażą one stan pol­skiej krytyki artystycz­nej oraz zaplecze instytucjonalne sztuki w Polsce.


KSIĄŻKI

Zbigniew Libera
ART OF LIBERATION

Projekt graficzny: Kalina Możdżyńska
Format: 240 × 277 mm, 344 strony
Oprawa miękka
ISBN: 978-83-65240-61-3
Wydawca: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
Warszawa 2019


120 PLN