Zbigniew Rogalski w Miejskim Ośrodku Sztuki

Fragment tekstu Marty Czyż do wystawy:

 

„Rzadko jest tak, że patrząc na obraz widzimy go w całej okazałości. Możemy go zobaczyć albo z dystansu albo z bliska, przyglądając się detalom, próbując wyłapać wzrokiem pociągnięcie pędzla. Aspekt patrzenia jest dla sztuki kluczowy. Możemy dowol­nie przyglądać się dziełom, ale równocześnie nie możemy ich dotknąć. Kiedy jesteśmy ograniczeni brakiem jed­nego ze zmysłów, wtedy nasilają się pozostałe. A kiedy przed­miot, na który patrzymy nie jest zbyt wyraźny, wyostrzamy wzrok.

 

Nostal­gia związana z prze­mijaniem cechuje naj­now­sze prace Zbigniewa Rogal­skiego. W Each moment like the first pojawiają się martwe natury, czaszki ptaków, prze­malowane fotografie kwiatów Arakiego, muszla Edwarda Westona oraz prace z cyklu Ten­der­ness libańskiej artystki Myriam Boulos. Zestawione motywy przywołują coś, co można nazwać momen­tem granicz­nym w roman­tycz­nym wydaniu. Miłość, śmierć, sensualność i biologiczność mieszają się i pozostają w zastygłym uścisku. Patrzymy na te obrazy z dozą mieszanych uczuć. Z jednej strony podziwiając szczegóły, z drugiej czując wewnętrzną niewygodę oglądając obok siebie czaszki i pocałunki. Spotykają się tu joy de vivre i memento mori.”

 

Wystawa Zbigniewa Rogal­skiego „Each Moment Like the First” w Miej­skim Ośrodku Sztuki 

 

 

 


WYSTAWY W POLSCE

Zbigniew Rogalski w Miejskim Ośrodku Sztuki

Wystawa Zbigniewa Rogalskiego "Each Moment Like the First" w Miejskim Ośrodku Sztuki, Gorzów Wielkopolski

 

otwarcie wystawy 12.11., godz. 18:00

 

wystawa czynna do 11.12.2022

 

kurator: Bartosz Nowak

 

http://mosart.pl