Muzeum sztuki współczesnej M HKA w Antwer­pii przy­pomina projekt “Friend­ship of Nations: Polish Shi’ite Show­biz” kolek­tywu Slavs and Tatars. Seria haftowanych sztan­darów odnosi się do wspólnych wątków polityczno-społecznej historii nowoczesnego Iranu i Polski. Cały zestaw sztan­darów znajduję się w kolek­cji w Muzeum sztuki współczesnej M HKA.

 

Wystawę można oglądać do 30 kwietnia.


WYSTAWY ZAGRANICZNE

Wystawa Slavs and Tatars w M HKA w Antwerpii

28.01 – 30.04.2023

Contemporary Art Museum M HKA

Leuvenstraat 32, Antwerpen, Belgia