Pomysł wystawy poświęconej nowej fotografii wydaje się niemal banalny. W obrębie współczesnej sztuki trudno jednak o inne medium, które byłoby dziś równie demokratyczne, łatwo dostępne i szeroko eks­ploatowane, a przy tym używane masowo przede wszyst­kim poza obszarem sztuki. Pytanie brzmi zatem jaki jest możliwy współczesny, artystyczny użytek z fotografii i w jaki jesz­cze nieoczywisty sposób może ona wspomóc naszą zdolność obser­wacji i inter­pretacji rzeczywistości.

 

Proponujemy wystawę, która w nieco staromod­nej for­mule artystycz­nego salonu przy­wraca emocję skupienia na pojedyn­czych obrazach – fotografiach, na ich wyjątkowej sile odwzorowania, kon­struowania i czarowania rzeczywistości. Kilkudziesięciu działających współcześnie artystów i fotografów poprosiliśmy o wybranie i zaprezen­towanie jed­nego własnego zdjęcia, wykonanego w ciągu ostat­nich 2-3 lat. Powstała w ten sposób wystawowa kolek­cja jest nie tylko zbiorem tego, co szczególnie intrygujące w nowej pol­skiej fotografii, ale również zapisem naj­bar­dziej pociągających – wizual­nie i emocjonal­nie – indywidual­nych obsesji, które zmuszają dziś artystów do działań z obrazami fotograficznymi.

 

Nasz salon ma być też łącznikiem między fotografami a kolek­cjonerami. Wszyst­kie prezen­towane prace, w tym liczne unikaty specjal­nie przy­gotowane na tę okazję, są dostępne na sprzedaż.

 

Część prac z wystawy jest również dostępna na specjal­nej aukcji klasycznej i współczesnej fotografii organizowanej przez Raster we współpracy z Instytutem Jerzego Lewczyńskiego w budowie (więcej informacji).



Agnieszka Brzeżańska, Bez tytułu, 2016, lambda print, 29 x 21 cm



Franciszek Buchner, Szkło, 2014, tusz pigmentowy na papierze bawełnianym, 60 x 90 cm



Oskar Dawicki, Flaga, 2013, tusz pigmentowy na papierze bawełnianym, 100 x 150 cm



Kuba Dąbrowski, Bez tytułu, 2016, tusz pigmentowy na papierze bawełnianym, 32 x 24 cm



Lucjan Demidowski, z cyklu Obrazy iluzoryczne, 2012, autorska odbitka srebrowa, 35 x 45 cm



Alicja Dobrucka, Palestyna, z serii Houses (31°23′30.67″N 35°6′44.45″E), 2012-2015, tusz pigmentowy na papierze bawełnianym, 25 x 25 cm



Krzysztof Eberle, Bez tytułu, 2015, lambda print, 40 x 50 cm



Paweł Eibel, Unknown Knowns, 2013, tusz pigmentowy na papierze bambusowym, 13 x 18 cm



Michał Grochowiak, Feuerzeuge, 2016, tusz pigmentowy na papierze bawełnianym, 65 x 55 cm



Nicolas Grospierre, Ron Wade, z serii Owalne Gabinety, 2013, tusz pigmentowy na papierze bawełnianym, 125 x 100 cm



Aneta Grzeszykowska, Negative Make-Up, 2016, tusz pigmentowy na papierze bawełnianym, dyptyk, 40 x 56 cm



Dorotka Kaczmarek, Bez tytułu, 2015, tusz pigmentowy na papierze bawełnianym, 35 x 50 cm



Marcin Kaliński, Seven Sisters, 2015, tusz pigmentowy na papierze bawełnianym, 55 x 82 cm



Jacek Kołodziejski, Plants, 2016, tusz pigmentowy na papierze bawełnianym, 120 x 90 cm



Milena Korolczuk, Z cyklu Efemerofity, 2015, tusz pigmentowy na papierze bawełnianym, 50 x 50 cm



Wojciech Kostrzewa, Abstract Expression, 2014, tusz pigmentowy na papierze bawełnianym, 60 x 48 cm



Zuza Krajewska, Urodziny wychowawcy, 2016, tusz pigmentowy na papierze bawełnianym, 76 x 100 cm



Yulia Krivich, Secret Place, z serii Przeczucie, 2014, tusz pigmentowy na papierze bawełnianym, 35 x 50 cm



Łukasz Kuś, Bez tytulu, z cyklu Glimpses, 2013, tusz pigmentowy na papierze bawełnianym, 20 x 30 cm



Aleksandra Loska, Bez tytułu, z cyklu IX, 2015, wydruk cyfrowy na papierze bawełnianym, 52 x 75 cm



Rafał Milach, z cyklu O człowieku, który skoczył z mostu, 2012, zestaw 8 fotografii we wspólnej oprawie, tusz pigmentowy na papierze, 16,5 x 13 cm każda



Anna Orłowska, Bez tytułu, z serii Faces, 2014, tusz pigmentowy na papierze, 75 x 56 cm



Witek Orski, Lustro bokiem, 2016, tusz pigmentowy na papierze bawełnianym, 45 x 30 cm



Igor Omulecki, Morze, 2015, tusz pigmentowy na papierze, plexi, 50 x 50 cm



Krzysztof Pijarski, Zwój, 2014, tusz pigmentowy na papierze bawełnianym, 50 x 35 cm



Błażej Pindor, Bez tytułu (Smyk 026-1), 2016, tusz pigmentowy na papierze bawełnianym, 75 x 100 cm



Joanna Piotrowska, Bez tytułu, 2014, odbitka żelatynowo-srebrowa, 30 x 24 cm



Zbigniew Rogalski, Lustra, 2016, tusz pigmentowy na papierze bawełnianym, 70 x 90 cm



Szymon Rogiński, Burned, 2015, lightbox, 60 x 80 cm



Łukasz Rusznica, Poligon, 2015, tusz pigmentowy na papierze bawełnianym, 43,3 x 57,8 cm



Mateusz Sadowski, no title_01, 2015, c-print na sklejce, ca. 90 x 50 cm



Mateusz Sarełło, Bez tytułu, z cyklu Swell, 2012, tusz pigmentowy na papierze bawełnianym, 40 x 60 cm



Jan Smaga, Muzeum / Idea, Sebastian Cichocki, 2015, tusz pigmentowy na papierze bawełnianym, 70 x 50 cm



Andrzej Tobis, Oko magiczne, z cyklu A-Z (gabloty edukacyjne), 2016, lambda print w drewnianej gablocie, 55 x 40 x 5 cm



Piotr Uklański, Bez tytułu (W pustyni i w puszczy), 2015, odbitka srebrowa z pliku cyfrowego, 61 x 34,5 cm



Monika Wiechowska, Martwa natura (Dominikana), 2015, tusz pigmentowy na papierze bawełnianym, 75 x 50 cm



Justyna Wierzchowiecka, Museum Studies, 2015, druk cyfrowy, 70 x 50 cm



Wojciech Wilczyk, z serii Słownik Polsko-Polski, Świdnik, ul. Wyzwolenia, 15.02.2016, 2016, tusz pigmentowy na papierze bawełnianym, 43,7 x 61 cm



Karolina Zajączkowska, Budzik matki, 2013, tusz pigmentowy na papierze bawełnianym, 35 x 30 cm



Janek Zamoyski, KENKO (Homage to Nampei Akaki), 2016, lambda print na papierze metalicznym, akryl, 30 x 45 cm



Albert Zawada, Królik, 2013, tusz pigmentowy na papierze bawełnianym, 38 x 50 cm



Tomek Zerek, Miro, 2013, tusz pigmentowy na papierze bawełnianym, 90 x 67 cm



Marta Zgierska, Bez tytułu, z serii Post, 2015, tusz pigmentowy na papierze bawełnianym, 42,8 x 60 cm


wystawy 2016

Salon nowej fotografii 2016

09.04-14.05.2016

 

Agnieszka Brzeżańska
Franciszek Buchner
Oskar Dawicki
Kuba Dąbrowski
Lucjan Demidowski
Alicja Dobrucka
Krzysztof Eberle
Paweł Eibel
Michał Grochowiak
Mikołaj Grospierre
Aneta Grzeszykowska
Dorotka Kaczmarek
Marcin Kaliński
Jacek Kołodziejski
Milena Korolczuk
Wojciech Kostrzewa
Zuza Krajewska
Yulia Krivich
Łukasz Kuś
Aleksandra Loska
Rafał Milach
Anna Orłowska
Witek Orski
Igor Omulecki
Krzysztof Pijarski
Błażej Pindor
Joanna Piotrowska
Zbigniew Rogalski
Szymon Rogiński
Łukasz Rusznica
Mateusz Sadowski
Mateusz Sarełło
Jan Smaga
Andrzej Tobis
Piotr Uklański
Monika Wiechowska
Justyna Wierzchowiecka
Wojciech Wilczyk
Karolina Zajączkowska
Janek Zamoyski
Albert Zawada
Tomek Zerek
Marta Zgierska



PRACE NA WYSTAWIE