Karolina Jabłońska, Sophie Thun<br> ROOM TOUR

Bohaterką prac Karoliny Jabłońskiej (ur. 1991) i Sophie Thun (ur. 1985) jest młoda kobieta, artystka, poszukująca w sztuce osobistej wolności i siły spraw­czej. Room Tour to eks­hibicjonistyczna inspek­cja prze­strzeni, w której tworzy. Ów własny pokój, niegdyś symbol eman­cypacji twórczej, teraz – w czasach pan­demii i wymuszonej przez nią społecznej izolacji – staje się też przestrzenią samotności i melan­cholii. W malar­skich i fotograficz­nych obrazach Jabłońskiej i Thun przeplatają się wątki autoerotyczne, wanitatywne, reflek­sja nad medium jako narzędziem reprezen­tacji i asertywność rozumiana też jako prawo do bezproduktywności. Pojawiają się w nich odniesienia do klasycz­nej ikonografii i współczesnej rzeczywistości medial­nej. Malar­stwo Jabłońskiej cechuje indywidualny, eks­presyjny styl, którego wyróżnikami jest skłonność do prze­skalowania i defor­macji oraz różnobarwne, intymne światło, podkreślające modelunek ciał. Unikatowe fotografie Thun mają z kolei post­medialny charak­ter – łączą klasyczną technikę fotograficzną z elemen­tami per­for­matyw­nymi. W fotogramach ciało artystki obecne jest jednocześnie jako wizerunek fotograficzny i naświetlony ślad, rodzaj fizycz­nego odbicia. Motyw autopor­tretu powraca wielo­krot­nie w Room Tour jako ambiwalentna figura twórczej niezależności i odosob­nienia, siły i wyczerpania.Karolina Jabłońska, Autoportret śpiąca, 2020, olej na płótnie,160 × 135 cmKarolina Jabłońska, Za firanką, 2020, olej na płótnie, 210 × 190 cmKarolina Jabłońska, Spadające rysunki, 2020, olej na płótnie, 110 × 110 cmKarolina Jabłońska, Czesanie włosów, 2020, olej na płótnie, 170 × 150 cmKarolina Jabłońska, Stół z oczami martwa natura, 2020, olej na płótnie, 150 × 170 cmSophie Thun, Altstadt, 11.03.2019, ST, 2019, odbitka srebrowa na papierze barytowym, 30 × 40 cmSophie Thun, Intercontinental Athenaeum Athens, 20.06.2019, ST, 2019, odbitka srebrowa na papierze barytowym, 30 , 30 × 40 cmSophie Thun, Friedrichstrasse 12 (Präsidentenzimmer), 30.04.-25.06.2020, KJ, 2020, odbitka srebrowa na papierze barytowym, 30 , 30 × 40 cmSophie Thun, Friedrichstrasse 12 (Main Hall), 30.04.-25.06.2020, KJ, 2020, odbitka srebrowa na papierze barytowym, 30 , 40 × 30 cmSophie Thun, Friedrichstrasse 12 (Werkstatt), 30.04.-25.06.2020, KJ, 2020, odbitka srebrowa na papierze barytowym, 30 , 40 × 30 cmSophie Thun, Samoobsługowa stacja benzynowa, 24.06.2019, KVG, 2019–2020, odbitka srebrowa na papierze barytowym, 30 , 40 × 30 cmSophie Thun, Friedrichstrasse 12 (Graphisches Kabinett), 30.04.-25.06.2020, KJ, 2020, odbitka srebrowa na papierze barytowym, 30 , 40 × 30 cm


WARSAW GAL­LERY WEEK­END 2020

Karolina Jabłońska, Sophie Thun
ROOM TOUR

01.10–07.11.2020

 

Otwarcie w ramach Warsaw Gallery Weekend

1–4.10.2020

galeria czynna w godzinach 11:00–19:00ZOBACZ TEŻ:

PRACE NA WYSTAWIE