Słowo „formy” w języku pol­skim oznacza liczbę mnogą form – kształty, zarówno na płaszczyźnie, jak i trójwymiarowe, ale też ale możliwe spo­soby zachowania. Słowo to związane jest również z nowoczesną rewolucją sztuce – z ideą tworzenia nowych form plastycz­nych i społecznych. Wspólna wystawa Rafała Buj­now­skiego i Michelle Raw­lings pokazuje malar­stwo z dwóch zupełnie różnych miejsc na świecie – amerykańskiego Tek­sasu i południowej Polski, które łączy zain­teresowanie elemen­tar­nymi for­mami malar­stwa i konstrukcją obrazu malar­skiego. Oboje używają malar­stwa w bardzo szczególny sposób, chociaż zachowują się odmien­nie. Buj­now­ski ogranicza środki do minimum, formując wizerunki z pojedyn­czych, szyb­kich, często mechanicz­nych pociągnięć pędzla. Raw­lings odwrot­nie – proste obrazki, znalezione w magazynach czy na dziewczęcych feedach instagramowych prze­rabia na wyrafinowane, czasochłonne i pieczołowite pod względem warsz­tatowym obrazy malar­skie. Efekt w obu wypad­kach jest jednak podobny – to frapująca gra ze światem przeładowanym mechanicz­nymi wizerun­kami, oferująca widzowi powrót do odręcznego gestu i nowoczesną dyscyplinę formy.

 

Part­ner wystawy: Bytom S.A.

wystawy 2019

Rafał Bujnowski, Michelle Rawlings
FORMY

02.01-16.01.2019

Wystawa odbywa się w ramach serii Hikarie Contemporary Art Eye w Tokio.

Otwarcie: 10 stycznia, 18:00, w Shibuya Hikarie Creative Space 8/

 

Więcej informacji:

http://www.hikarie8.com/cube/2018/12/formy-rafal-bujnowski-michelle-rawlings.shtmlZOBACZ TEŻ:

PRACE NA WYSTAWIE