TR Warszawa<br>MARIA KLASSENBERG

Spektakl-instalacja-wystawa, zbudowany wokół biografii i twórczości artystki Marii Klas­sen­berg, zapo­mnianej postaci sztuki współczesnej. Pod­czas wernisażu wystawy swoich prac artystka kon­fron­tuje się z osobistą historią relacji z córką. Kon­tek­stem są jej dzieła, mające postać zapisów per­for­mansów, obiektów, instalacji. Na wystawie towarzyszącej spek­taklowi prezen­towane jest archiwum Marii Klas­sen­berg przy­gotowane przez Anetę Grzeszykowską we współpracy z Janem Smagą.

 

Odsłona spek­taklu w galerii Raster ze względu na pandemię przyjęła formę filmową. Za reżyserię odpowiedzialni są nominowani kilka lat temu do Oscara Tomasz Śliwiński i Magda Huec­kel. Premiera zaplanowana jest na następny rok.


wystawy 2020

TR Warszawa
MARIA KLASSENBERG

 

Reżyseria i koncepcja: Katarzyna Kalwat
Tekst i dramaturgia: Beniamin Bukowski
Scenografia, kostiumy, światło: Anna Tomczyńska
Muzyka: Wojtek Blecharz
Współpraca: Anna Grzelewska, Joanna Zielińska

 

Archiwum Marii Klassenberg, 1970-1980: Aneta Grzeszykowska