Laurie Kang<br>THE C IS ALWAYS COMING

Laurie Kang (ur. 1985) jest tegoroczną dyplomantką wydziału artystycz­nego Bard Col­lege w Annandale­-on-­Hudson, NY. Zaj­muje się fotografią, rzeźbą i instalacją, płynnie łącząc ze sobą te dys­cypliny. Jest autorką książek artystycz­nych i tekstów, które towarzyszą często jej prezen­tacjom. Kang interesuje w szczególności studiowanie cielesności poza utwier­dzonymi kategoriami i stereo­typami związanymi z płciowością czy seksualnością. Inspiracją dla jej prac są zarówno obser­wacja prostych, oboj­naczych organizmów żywych czy specyficz­nej flory mor­skiej, analiza ruchu ciał, tańca jak i procesy fotochemiczne.

 

Wystawa “The C is Always Coming”, pierw­sza prezen­tacja indywidualna artystki poza Kanadą, łączy wykonane z aluminium obiekty rzeźbiarskie z pracami wykonanymi z użyciem papieru światłoczułego. Nie­utr­walony, stop­niowo odbarwiający się papier fotograficzny stanowi podłoże dla wykonywanych chemikaliami rysunków i abs­trak­cyj­nych na ogół obrazów, które kojarzą się ze śladami procesów organicz­nych, odciskami nieokreślonych ciał i materii w ruchu. Z kolei formy wyciętych z aluminium obiektów wywodzą się z rysunku szkieletów motylich skrzydeł. Artystkę zaj­muje tu dwoistość ich funkcji­ – wabiącej i odstraszającej, ale też -­ odwołując się do przypominających oczy plam na skrzydłach tych owadów -­ paradok­salna gra spojrzeń, obser­wowanie i bycie obser­wowanym, a wresz­cie spek­takularny proces trans­for­macji ciała, prowadzący ostatecz­nie do śmierci.

 

Prace Kang łączą w sobie zmysłowość i analityczną wnikliwość w eks­ploracji różnych polityk cielesności. Istotne znaczenie ma tu również dobór i sposób użycia materiałów o przemysłowej prowenien­cji, ale lek­kich, niemal bez­cielesnych. Za ich pomocą artystce udaje się wytworzyć obiekty silnie absorbujące uwagę, zjawiskowe, a zarazem dziw­nie znajome, niczym powierzch­nia ludz­kiej skóry.

 Laurie Kang, Wing I, II, 2015, aluminium


WARSAW GAL­LERY WEEK­END 2015

Laurie Kang
THE C IS ALWAYS COMING

25.09-21.11.2015

Wystawa w ramach Warsaw Gallery Weekend 
www.warsawgalleryweekend.pl