Dominika Olszowy<br>DUCH DOMU

Dominika Olszowy, artystka znana z post­in­ter­netowych kon­fabulacji, w świecie real­nym balan­suje na granicy między rzeźbą, instalacją a scenografią. W Rastrze tworzy nowy rodzaj paraper­for­matyw­nej prze­strzeni, która wymusza na widzach aktywną eksplorację, a zarazem prowokuje pytania o teatralność naszych codzien­nych rytuałów, drob­nych przyzwyczajeń, pragnień i lęków.

 

Wystawa Duch domu odwołuje się do prze­strzeni domowej jako nacechowanej sprzecz­nymi emocjami: wrażeniem swojskości i strachem, poczuciem ukojenia i duszności, wytchnienia i paranoi. Czarna kawa roz­lewa się tu po ścianach jak krew w nocnym kinie.

 

Obiekty i sytuacje kreowane przez artystkę emanują jednocześnie dobrą energią i złym smakiem, sugerują możliwość odpoczynku i niebezpieczeństwo psychicz­nej tor­tury. Olszowy łączy w swoich pracach fascynację potoczną duchowością, new age’ową kulturą wróżb i czarów z psychoanalizą popular­nych sprzętów domowych: tapicerowanych, skórzanych mebli i firanek. Skrywające się za nimi historie mają potencjał fan­tastyczny i terapeutyczny. Praw­dziwymi zaś, choć nie­widzial­nymi bohaterami wystawy są domowe skrzaty, które zgod­nie ze starymi przesądami, zostawiają trudne do przeoczenia ślady.


warsaw gal­lery week­end 2019

Dominika Olszowy
DUCH DOMU

20.09–09.11.2019

 

Otwarcie wystawy w ramach Warsaw Gallery Weekend 2019 w piątek, 20.09 w godzinach od 17.00 do 21.00.


Godziny otwarcia wystawy w pozostałe dni WGW: sobota i niedziela, 21–22.09, od 12.00 do 19.00

 

 

 

Podziękowania dla firmy Ciech S.A. za udostępnienie artystce żywicy wykorzystanej do stworzenia prac pokazywanych na wystawie.ZOBACZ TEŻ: