Zapraszamy do udziału w kolek­cjoner­skim wydarzeniu sezonu. 26 kwiet­nia o godzinie 19.00 w war­szaw­skiej galerii Raster odbędzie się specjalna aukcja, wieńcząca wystawę „Ostatni gasi światło. 2. Salon Fotografii”.
 
Oferujemy do sprzedaży 34 staran­nie wyselek­cjonowane i fachowo opisane prace – fotografie i obiekty fotograficzne – klasyków i klasyczek pol­skiej fotografii oraz najważniejszych współczesnych artystek i artystów pracujących twórczo z fotografią. W katalogu aukcji znajdują się m.in. dzieła Jana Bułhaka, Marka Piasec­kiego, Zofii Rydet, Anety Grzeszykow­skiej, Piotra Uklańskiego, Zbigniewa Libery, Nicolasa Grospierre’a, Bow­nika, Rafała Milacha i Jany Shostak. Ich dzieła mają charak­ter ikoniczny, zapisały się w historii sztuki lub właśnie ją tworzą odnosząc się do naj­bar­dziej aktual­nych wydarzeń i emocji społecznych. Większość z nich to prace wyjątkowe nie tylko pod względem klasy artystycz­nej lecz również z uwagi na unikatowość: rzad­kie vin­tage prints, pojedyn­cze egzem­plarze autor­skie lub fotografie i obiekty w krótkich edycjach. Wszyst­kie gotowe do powieszenia na ścianie, przeważnie w profesjonal­nych oprawach z użyciem trwałych i bez­piecz­nych dla fotografii materiałów.
 
Aukcja odbędzie się na żywo w galerii Raster z możliwością licytacji online poprzez platformę artinfo.pl – part­nera aukcji. Pod adresem info@rastergallery.com przyj­mujemy również zlecenia z limitami do licytacji w imieniu kientów. Z wystawionymi na aukcję obiek­tami można zapoznać się osobiście na wystawie w galerii Raster do 26 kwiet­nia włącznie.
Do wylicytowanych kwot doliczona zostanie opłata aukcyjna w wysokości 18%.


Katalog 2. Salonu Fotografii


AUKCJA 

AUKCJA 2. SALONU FOTOGRAFII W GALERII RASTER

Galeria Raster, Wspólna 63, Warszawa
wtorek, 26 kwietnia, 19:00