Do zadań należeć będzie m.in. zapew­nienie spraw­nego funk­cjonowania biura, wspar­cie produkcyjno-​organizacyjne przy realizacji wystaw, koor­dynacja z pod­wykonaw­cami i part­nerami galerii, współpraca z biurem księgowym, pomoc w obsłudze klientów i bieżącej działalności programowej galerii.
 
Od kan­dydatów wymagamy wyższego wykształcenia, biegłego angiel­skiego i przy­naj­mniej dwulet­niego doświadczenia na podob­nym stanowisku. Poszukujemy osoby komunikatyw­nej i kreatyw­nej, zain­teresowanej sztuką współczesną i roz­wojem zawodowym w tej branży.
 
Zgłoszenia przyj­mujemy pod adresem mailowym info@rastergallery.com. Prosimy o wysyłanie do 18 września CV i listu motywacyj­nego zin­tegrowanych na JEDNEJ stronie A4 w for­macie PDF (jako załącznik do maila), a także o maksymalną lapidarność i ujmowanie w CV wyłącznie rzeczy istot­nych. Wybrane osoby zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną.

oferty pracy

Szukamy nowej osoby do zespołu

Zatrudnimy pracowniczkę lub pracownika do pracy na stanowisku menadżerki(a) galerii.
 
 
(Karolina Jabłońska, Messy Table, 2020, olej na płótnie, 150 × 170 cm)