Jesienny sezon 2014 był dla kolek­tywu Slavs and Tatars szczególnie inten­sywny i bogaty w suk­cesy. Wraz ze schyłkiem października powoli dobiegają końca dwie indywidualne wystawy grupy w prominent­nych instytucjach w Europie (Kun­sthalle Zurich) i Stanach Zjed­noczonych (Dallas Museum of Art). Na obu prezen­towane są nowe cykle prac: w Zurychu „Mirrors for Princes”, zaś w Tek­sasie m.in. pełen cykl „Love Letters”, na który składa się 10 wełnianych dywanów z historiami zagubionych w toku historii dźwięków i liter z wschod­nich alfabetów. Szczegółowy opis tych prac przynosi opublikowana właśnie przez białostocki Arsenał autor­ska publikacja Slavs and Tatars pod sugestyw­nym tytułem „Niesforne nosówki”. Kulminacją jesien­nych peregrynacji artystów okazała się przy­gotowana przez Raster solowa prezen­tacja na londyńskim Frieze Art Fair. „Love Let­ters (No. 7)” został wybrany do zakupu do kolek­cji Tate Modern. To pierw­sza praca kolek­tywu jaka trafi do tej prestiżowej kolekcji.Stoisko Rastra na Frieze Art Fair w LondynieTegoroczni kuratorzy Agustín Pérez Rubio i Laurence Rassel ogłaszają prace zakupione przez Outset Frieze Art Fair Fund do kolekcji Tate


 wystawy zagranicą

Słoneczna jesień ze Slavs and Tatars