Folklor w Metz

Prace Janka Simona oraz Slavs and Tatars pokazywane są w Centre Pom­pidou w Metz na muzeal­nej wystawie Folk­lore. Pokaz ten, skupiony na pojęciach etniczności i ludowości, prezen­tuje szeroki wybór dzieł od wczesnego moder­nizmu po czasy dzisiej­sze m.in. takich artystów jak Joseph Beuys i Julius Koller. Wystawa dowodzi, że pomimo postępującej globalizacji, to, co lokalne, wciąż dla wielu artystów jest głównym punk­tem odniesienia. Można ją oglądać do 4 października.


WYSTAWY ZAGRANICZNE

Folklor w Metz

 

Folklore

March 21 – October 4, 2020

 

Centre Pompidou-Metz
1, parvis des Droits-de-l’Homme
F-57020 Metz Cedex 1POWIĄZANE