Nowojorska Derek Eller Gal­lery na Chel­sea prezen­tuje tego lata kuratorowaną przez Isaaca Lylesa wystawę „Hair and Skin”, która gromadzi prace odnoszące się do cielesnej empatii i odczuwania poprzez ciało. W doborowym towarzystwie, m.in. prac Hansa Bel­l­mera, Louise Bour­geois i Güntera Brusa, prezen­towany jest również film Anety Grzeszykow­skiej „Dziury” – paradok­salne, rozłożone na wszyst­kie otwory ciała, studium aktu sek­sual­nego. Wystawę i pracę Anety poleca m.in. inter­netowy „GalleristNY”.Hair and Skin, Derek Eller Gallery, NYHair and Skin, Derek Eller Gallery, NY


WYSTAWY NA ŚWIECIE

Dziury w Nowym Jorku

Derek Eller Gallery, Nowy Jork

 

Hair and Skin

 

artyści: 

Hans Bellmer
Louise Bourgeois
Günter Brus
Borden Capalino
David Dupuis
Daniel Gordon
Aneta Grzeszykowska
Kineko Ivic
Lionel Maunz
Maria Petschnig
Chloe Piene
Adam Putnam
Aura Rosenberg
Davina Semo
Bobbi Woods
Rona Yefman

 

10.07 - 15.08.2013 r.